Слот 1

TalkGroup    284     Национална група  (BGR)

TalkGroup  2849     Варна регион

Слот 2                       Регионални групи

TalkGroup   2842    София регион

TalkGroup  2843     Пловдив регион

TalkGroup  2844     Бургас регион

TalkGroup  2845     Пазарджик регион

TalkGroup  2847     Хасково  регион

TalkGroup  2848     Русе регион

TalkGroup  28413   гр.Шумен

TalkGroup  28420   гр.Брезник

TalkGroup  28421   гр.Горна Оряховица

TalkGroup  28430   вр.Пъстрец

TalkGroup  28430   вр.Ореляк

TalkGroup  28444  гр.Сливен

TalkGroup  2840   двупосочен линк  към  freeDMR България

Очаквайте допълнителни групи към BG C4FM Bulgaria(YCS284) SYSTEM FUSION II

За сега в момента от  YCS284 (Fusion) са линкнати в стаи с номера както следва:
 FCS28482 стая 82 линк към IPSC2-Bulgaria  група 2842 (регион София)
FCS28483 стая 83 линк към IPSC2-Bulgaria група 2843 (регион Пловдив)
FCS28484 стая 84 линк към IPSC2-Bulgaria група 284  (Национална)
FCS28485 стая 85 линк към IPSC2-Bulgaria група 28402 връх Ботев (R2)
FCS28486 стая 86 линк към IPSC2-Bulgaria група 28401 Черни връх (R1)  ,към този момент неработещ линк.
FCS28487 стая 87 линк към IPSC2-Bulgaria група 2840 ( IPSC2-Bulgaria TG 2840 <–>FreeDmr-Bulgaria TG284 )

 

 

Експериментални групи  свързани с аналогови ретранслатори  за двупосочна комуникация с транскодиране на аналогово-цифрово аудио : Слот 2  

TalkGroup  28401  Линк към LZ0DOE-R1  , Витоша -Черни връх.

TalkGroup  28402  Линк към LZ0BOT-R2 , Стара планина -връх Ботев. 

TalkGroup  28407  Линк към LZ0ORL-R7 , Гоце Делчев -връх Ореляк.

TalkGroup  9990   (Групово обаждане на слот 2 ) = Ехотест

TalkGroup 400    (Групово обаждане  на слот 1 или слот 2)  = Прекъсва всички динамично свързани групи на на текущия слот.

За разговор с международни групи (слот 1), списък на групите натисни тук .

Когато активирате съответните групи е необходимо да са ви въведени в радиото  “ RX list “ за да е възможно да ги чувате !

За разговор с рефлектори  (слот 2)натисни  тук .